Професійні спільноти

Мацерук Л.А. – секретар методичної ради, практичний психолог, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, керівник ШМК психолого-психологічного семінару.

 

Козак Л.Д. – вчитель початкових класів, спеціаліст  першої кваліфікаційної категорії, керівник ШМК початкових класів;

 

Топольницька Л.Л. – вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший вчитель», керівник ШМК суспільно-гуманітарного циклу;

 

Кримінська В.А. – вчитель  математики, спеціаліст  першої кваліфікаційної категорії,  керівник ШМК математичного циклу;

 

Чухрій І.Б. – вчитель англійської мови, спеціаліст  другої кваліфікаційної категорії, керівник ШМК вчителів англійської мови;

 

Мамчур І.С. – вчитель англійської мови, спеціаліст  другої кваліфікаційної категорії, керівник ШМК класних керівників;

 

Гончарук Н.С. – вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший вчитель», керівник ШМК вчителів фізичної культури;

 

Дмитрюк Л.М. вчитель географії, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, керівник ШМК природничого циклу;

 

Білецький С.П. вчитель музичного мистецтва, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, керівник ШМК художньо-естетичного циклу;

 

Затула Ю.В. вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної   категорії, керівник педагогічних читань.

 

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

засідань шкільної методичної комісії

вчителів  математичного циклу

 

2017-2018 н. р.

 

1.Формування комунікативної компетентності учнів під час навчання математики.

2.Шляхи формування компетентностей учнів  на  уроках  інформатики.

3.Шляхи  реалізації  стратегії національно-патріотичного виховання дітей  на уроках математики.

4.Сучасний урок  фізики  в контексті соціалізації особистості в суспільстві.

 

2018-2019 н.р.

 

1.Формування екологічної свідомості учнів на уроках  математики.

2.Здоров’язберігаючі фактори під час навчально-виховного процесу на уроках фізики.

3.Міжпредметні зв’язки як засібформування системних знань та життєвих компетентностей учня.

4.Шляхи  реалізації  стратегії національно-патріотичного виховання дітей  на уроках інформатики.

2019-2020 н.р.

1.Шляхи вдосконалення методики  сучасного уроку математики.

2.Впровадження елементів проблемного навчання в практику викладання  фізики.

3.Формування   громадянсько-компетентної   особистості   засобами  природничо- математичних наук.

4.Використання ресурсів Інтернет (інформаційних порталів для вчителів) для вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду.(Круглий стіл)

 

2020-2021 н.р.

 

1.Використання історичних матеріалів на уроках фізики як засіб активації  пізнавальної діяльності учнів.

2.Бінарні уроки як шлях реалізаціїі інтегрованого навчання.

3.Хмарні технології на уроках інформатики.

4.Ігрові моменти на уроках та  нетрадиційний підхід до вивчення математики.

 

2021-2022 н.р.

 

1.Формування компетентного ставлення до власного здоров’я  на уроках  інформатики.

2.Формування екологічної  свідомості  учнів на уроках  фізики.

3.Активізація розумової діяльності учнів. Формування самостійного мислення, здатності до аналізу при вивченні математики.

4.Впровадження елементів проблемного навчання в практику викладання фізики.

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

педагогічних читань

2017-2018 н.р.

 

1.Проблеми сучасної української школи.

 1. Особливості педагогіки Антона Макаренка.

3.Фінський досвід виховання і навчання школярів.

4.Українські письменники та їх педагогічні ідеї.

 

                                                                            2018-2019 н.р.

 

1.Додаткові можливості навчання за кордоном та їх використання у сучасній українській практиці.

2.Педагогічні ідеї І. Нечуя-Левицького.

3.Школи  Південно-Східної Азії та їх вплив на сучасний глобальний освітній процес.

4.Особливості навчання і виховання молодших школя.

 

2019-2020  н.р.

 

1.Основні завдання педагогів нашої школи на сучасному етапі.

2.Школярі середнього віку: реалії і проблеми.

3.Погляди на педагогіку К.Д. Ушинського та їх втілення у сучасній школі.

4.Основи педагогічної майстерності сучасного вчителя-новатора.

 

 • н.р.

1.Інноваційні підходи до навчального процесу у сучасній школі.

2.Педагогіка древніх. Міфи та реальність.

3.Можливості сучасних ґаджетів у педагогічному процесі.

4.Психолого-педагогічний портрет сучасного педагога.

 

 • н.р.

 

1.Педагогічні ідеї вчителів-новаторів минулого століття та їх вплив на сучасність.

2.Вікові особливості старшого школяра та використання їх у навчальному процесі.

3.Чи має майбутнє загальноосвітня, а не спеціалізована чи «елітна» школи?

4.«Школа майбутнього». Якою їй бути?

 

 

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

засідань шкільної методичної комісії  вчителів 

художньо-естетичного циклу

 

2017-2018н.р.

 

1.Урок художньої культури – основа  педагогічної системи формування у старшокласників свідомого художньо-естетичного ставлення до мистецтва.

2.Виховання  всебічно розвинену особистість на уроках музичного мистецтва.

3.Прикладне мистецтво на уроках трудового навчання, як форма художньо-образного смаку та патріотичних почуттів.

4.Особистісний  розвиток учнів і збагаченні їхнього емоційно-естетичного досвіду на уроках християнської етики.

 

2018-2019 н.р.

 

1.Реалізація художньо-естетичних смаків у творчих проектах на уроках трудового навчання.

2.Особливості викладання християнської етики у загальноосвітній школі.

3.Унікальність музичного мистецтва у вирішенні  художнього та особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління.

4.Розвиток у дітей вміння «чути картину» , «бачити музику» на уроках образотворчого мистецтва.

2019-2020 н.р.

 

1.Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання.

2.Розвиток творчої уяви у школярів на уроках образотворчого мистецтва.

3.Зміна видів та форм діяльності на уроках  музичного мистецтва в початковій школі.

4.Прищеплення  любові до мистецтва на зразках творчості великих художників, музикантів, літераторів.

2020-2021 н.р.

 

1.Методи та шляхи розвитку розуміння прекрасного в мистецтві, повсякденному житті на уроках християнської етики.

2.Формування  художньої культури учнів, та вміння виявляти свої інтереси і смаки в повсякденному житті.

3.Формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних компетенцій на уроках мистецтва.

4.Формування та розвиток художньо-проектного  мислення учнів у процесі  створення та реалізації творчих проектів на уроках трудового навчання.

 

2021-2022 н.р.

 

1.Цікаве на уроках художньої культури.

2.Формування у дітей високих естетичних ідеалів, потреб і здібностей до образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу.

3.Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва.

4.Вимоги до проведення сучасного уроку християнської етики у старших класах.

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

засідань  психолого – педагогічних семінарів,

практикумів, тренінгів

2017 – 2018 н. р.

 

 1. Формування психологічної культури педагогів, батьків із метою забезпечення наступності вимог сімейного та суспільного виховання.
 2. Психологічний супровід учасників АТО та тимчасово переселених.
 3. Психолого-педагогічний супровід учнів 1-х, 5-х класів.
 4. Психологічний супровід обдарованих дітей в освітньому процесі.

 

 

 2018 – 2019 н. р.

 

 1. Особливості превентивної та профілактичної роботи в закладі освіти з подолання жорсткого поводження та насильства над дітьми в сім’ї.
 2. Розвиток креативності учнів під час навчально-виховного процесу.
 3. Формування в учнів свідомого ставлення до життя, навичок здорового способу життя, умінь та навичок поводження в складних життєвих ситуаціях.
 4. Синдром професійного вигорання: як зберегти психоемоційне здоров’я вчителя.

 

 

 •  2020 н. р.

 

 1. Учителі й учні: мистецтво діалогу.
 2. Безпечний Інтернет. Кібербулінг.
 3. Емоційне благополуччя в родині, його роль в дитячо-батьківських відносинах.
 4. Вплив позитивних емоцій на самоактуалізацію особистості.

 

 

 • 2021 н. р.

 

 1. Розуміння вчителями психології учня – запорука  ефективного уроку і збереження психолого-педагогічного клімату.
 2. Психологічна підтримка учнів з особливими освітніми потребами.
 3. Розвиток здібностей і обдарованості на різних вікових етапах.
 4. Профілактика насильства в учнівському середовищі шляхом формування особистості дитини.

 

2021  – 2022 н. р.

 

 1. Формування толерантності як спосіб профілактики конфліктів у педагогічному колективі
 2. Фізичне здоров’я дитини  та  його взаємозв’язок  з  психікою.
 3. Вплив інформаційного поля на внутрішній світ і поведінку дитини.
 4. Психосоціальна підтримка дітей у складних життєвих обставинах.

 

                     ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

засідань шкільної методичної комісії

вчителів   суспільно-гуманітарного циклу 

2017 – 2018н.р.

 

1.Організація навчально – виховного процесу з предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2017-2018 н.р.

2.Сучасний урок з використанням інноваційних технологій та комп’ютерної підтримки.

3.Використання проектних технологій при вивченні  суспільно-гуманітарних предметів (СГП).

4.Розвиток творчих здібностей на уроках СГП .

 

2018 – 2019 н.р.

 

1.Планування навчально-виховного процесу в школі – запорука високої результативності.

2.Навчально- методичне забезпечення кабінету і його використання для підвищення якості і ефективності уроку.

3.Організація особистісно – орієнтованого навчання на уроках СГП.

4.Компетентнісний підхід при викладанні  СГП через систему урочної і позаурочної роботи.

2019 – 2020 н.р.

 

1.Організація навчально-виховного процесу  з СГП у 2019 – 2020 н.р.

2.Особистісний ріст  вчителя та учня як мета і результат педагогічного процесу.

3.Підвищення ефективності сучасного  уроку  через створення ситуацій успіху для кожного учня.

4.Розвиток творчих здібностей на уроках СГП.

 

2020 – 2021 н.р.

 

1.Реалізація навчально-виховного процесу у 2020-2021 н.р.  з предметів суспільно-   гуманітарного циклу.

2.Інноваційні технології на уроках СГП.

3.Гра як метод активізації пізнавальної діяльності на уроках СГП.

4.Формування громадянської позиції учнів на уроках СГП.

 

2021-2022н.р.

 

1.Організація навчально-виховного процесу у 2021-2022н.р.з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

2.Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу.

3.Шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу розвитку інформаційної культури особистості через взаємодію учасників.

4.Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій.

  ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

     засідань шкільної методичної комісії

вчителів початкових класів

 

2017-2018 н.р.

 

 1. Родинна педагогіка. Робота початкової школи за принципом «Учень – учитель – батьки».
 2. . Вплив самопідготовки  учнів на ГПД на підвищення якості знань учнів початкової школи.
 3. Креативні технології для самореалізації учнів та вчителя»
 4. Використання сучасних технологій в умовах навчального середовища школи І ступеня

 

2018-2019 н.р.

 

 1. Професійна компетентність педагогів в умовах переходу на новий Державний стандарт початкової освіти
 2. Круглий стіл “Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій”.
 3. Як уникнути труднощів у навчанні молодших школярів.
 4. Діяльність вчителя і вихователя в інноваційному режимі: методика, пошук, здобутки і перспектива.

 

2019-2020 н.р.

 

 1. Розвиток творчої особистості учня та вчителя засобами комп’ютерних технологій.
 2. Психологічні компетентності вчителя початкових класів у роботі з проявами дитячої агресії.
 3. Методика розвитку творчих здібностей. Аналіз проведення шкільних олімпіад, та тестування учнів.
 4. Поняття інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) і їх значення в навчальному процесі.

 

2020-2021 н.р.

 

 1. Здоров’я дитини – багатство України. Шляхи забезпечення здоров’я дітей.
 2. Виховний потенціал навчального процесу. Технологія планування виховної роботи з молодшими школярами.
 3. Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя.
 4. Диференціація на сучасному уроці .

 

2021-2022 н.р.

 

 1. «Адаптація першокласників до шкільного колективу».
 2. Використання різновидів наочності на уроках.
 3. Самоосвіта вчителя – необхідна передумова підвищення його педагогічної майстерності.
 4. Форми організації самостійної роботи учнів на уроках і поза школою.

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

засідань шкільної методичної комісії

класних керівників

2017-2018 н.р.

 

1.Родинно-сімейне виховання як гарант становлення гармонійно розвиненої особистості (обмін досвідом класних керівників з питання про співпрацю з батьками).

2.Національно-патріотичне виховання учнів у системі роботи класного керівника.

3.Вивчення агресивної поведінки учнів з метою профілактики правопорушень.  Педагогічна взаємодія вчителя і учня.

4.Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.

 

2018-2019 н.р.

 

1.Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.

2.Розробка і впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій навчання.                                                                                                                                3.Виховання національно-свідомого громадянина України.

4.Формування світогляду та духовного світу підлітка.  Розвиток гармонійно розвиненої особистості підлітка.

 

2019-2020 н.р.

1.Виховання  в  учнів  поваги  до  держави,  її  законів,  до  праці  і  людей  праці . Виховання  в  учнів  почуттявідповідальності    патріотизму  та  любові  до  Батьківщини.

 1. Робота  над  згуртованістю,вироблення  навичок  культури  поведінки,  виховання    поваги  до  старших.
 2. Розвиток індивідуальних здібностей і  талантів , забезпечення  умов  їх  реалізації.
  4.Виховання  свідомого  відношення  до  навчання  та  прищеплення  стійких  навичок  культури  поведінки.

2020-2021 н.р.

1.Виховання здорового способу життя,відповідального ставлення до власного здоров’я.

2.Нетрадиційні форми навчання і виховання, як засіб організації творчої діяльності учнів.

3.Виховання почуття відповідальності за націю, державу , за народ, національні святині.

4.Вплив учнівського самоврядування на колектив і особистість .

 

2021-2022 н.р.

1.Розвиток учнівського самоврядування в колективі класу.

2.Формування творчої, працелюбної особистості виховання цивілізованого господаря.

3.Формування у школярів особистісних рис громадянина України.
4.Родинно-сімейне виховання – важливий напрямок роботи класного керівника.

 

 

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

засідань шкільної методичної комісії

вчителів англійської мови

2017 – 2018 н.р

 

 1. Навчання усного мовлення учнів молодших класів на початковому рівні. Основні психолінгвістичні умови навчання англійської мови.
 2. Використання методів і прийомів інтерактивного навчання на уроках англійської мови.
 3. Розвиток ситуативного мовлення на уроках англійської мови у старших классах.
 4. Формування комунікативно-когнітивних навичок засвоєння граматичного матеріалу.

 

2018 – 2019 н.р.

 

 1. Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності у процесі навчання і виховання.
 2. Розвиток діалогічного мовлення на уроках англійської мови.
 3. формування освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей.
 4. Навчання критичного мислення на уроках англійської мови.

 

 

2019 – 2020 н.р.

 

 1. Формування основних груп компетентностей учнів через впровадження активних та інтерактивних методів навчання.
 2. Формування мотивації навчальної діяльності школярів середнього шкільного віку.
 3. Мовленнєвий розвиток учнів за допомогою методу проекту.
 4. Мовленнєва зарядка як засіб підвищення ефективності уроку англійської мови.

 

 

2020- 2021 н.р.

 

 1. Використання технологій проблемного навчання при вивченні англійської мови.
 2. Ігрові технології навчання. Комунікативно-ігрова діяльність учнів середньої школи.
 3. Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови.
 4. Використання технологій критичного мислення при вивченні іноземної мови.

 

 

 2021– 2022 н.р.

 

 1. Мовний портфоліо як засіб розвитку інноваційної особистості.
 2. «Лінгводидактичні засади навчанняіноземноїмови в початковихкласах»
 3. «Принципи навчання іноземної мови у початковій школі».
 4. Навчання творчого письма

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

засідань шкільної методичної комісії

вчителів  фізичної культури

2017-2018 н.р.

 

 1. Структура і зміст національної системи фізичної культури школярів.
 2. Форми організації занять з фізичної культури дітей у школі.
 3. Урок, як основна форма фізичної культури школярів.
 4. Фізичні вправи – основний засіб фізичної культури.

 

2018-2019 н.р.

 

 1. Місце, гігієнічних, природних та допоміжних засобів фізичного виховання в навчально-виховному процесі.
 2. Структура і зміст методів навчання в системі фізичної культури.
 3. Формування культури здоров’я засобами фізичного виховання.
 4. Структура і зміст процесу навчання фізичних вправ.

 

2019-2020 н.р.

 

 1. Принципи навчання на уроках фізичної культури.
 2. Рухові якості і методи їхнього розвитку.
 3. Фізичне навантаження на уроках фізичної культури.
 4. Система загартування дітей у процесі фізичного виховання.

 

2020-2021 н.р.

 

 1. Система оцінки діяльності учнів на уроках фізичної культури.
 2. Види обліку успішності, педагогічні вимоги до оцінки та критерії оцінювання діяльності учнів.
 3. Методика визначення і оцінювання фізичної підготовленості учнів.
 4. Система організації роботи щодо впровадження в навчально-виховний процес школи фізкультурного-оздоровчих і спортивних заходів.

 

2021-2022 н.р.

 

 1. Методика розвитку інтелектуальних здібностей та виховання моральних, естетичних якостей на уроках фізичної культури.
 2. Зростання та розвиток творчого потенціалу учнів, використовуючи інноваційні педагогічні технології.
 3. Диференційний підхід до учнів при формуванні рухових умінь та навичок у дітей різного шкільного віку.
 4. Інноваційні педагогічні технології, які забезпечують розвиток творчого потенціалу учні.

 

 

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА

засідань шкільної методичної комісії

вчителів природничого циклу

2017 – 2018 н.р.

 

 1. Сучасний урок біології. Вимоги до нього.
 2. Сучасні шкільні технології. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках.
 3. Організація науково-дослідницької роботи на уроках хімії.
 4. Нетрадиційні методи та форми на уроках основ здоров’я.

 

2018-2019 н.р.

 

 1. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі для зростання педагогічної майстерності вчителя.
 2. Підвищення ефективності навчання учнів на уроках біології за допомогою сучасних технологій.
 3. Поєднання проблемного підходу з інтерактивними технологіями на уроках географії.
 4. Розвиток логічного мислення при вивченні хімії.

 

2019-2020 н.р.

 

 1. Використання ІКТ на уроках природничих дисциплін.
 2. Впровадження на уроках біології не6стандартних форм та методів навчання, як засіб формування інтелектуальної компетентності.
 3. Сучасна хімія – основа життєдіяльності та небезпека.
 4. Самоосвіта вчителя і здоров’я – зберігаючи технології на уроках природничого циклу.

 

2020-2021 н.р.

 

 1. Форми і види уроків в системі здоров’я зберігаю чого навчально-виховного процесу.
 2. Розвиток пізнавального інтересу на уроках географії.
 3. Розвиток обдарованості за допомогою проективної діяльності на уроках хімії.
 4. Формування екологічної культури учнів на уроках біології.

 

2021-2022 н.р.

 

 1. Інформаційні технології як новий методологічний засіб інтерактивного навчання на уроках біології.
 2. Обдарована молодь – новий етап розвитку наукової революції.
 3. Активізація розумової діяльності учнів на уроках хімії.
 4. Здоров’язберігаючі технології – умови, які сприяють успішності учнів.