Професійні спільноти

Склад методичної ради

Вапнярського ліцею №1

на 2023 – 2024 н.р.

Шумлянська Ірина голова методичної ради, директор закладу, вчитель основ здоров’я, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший вчитель»;

Лядусова Галина заступник голови методичної ради, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії;

Мацерук Людмиласекретар методичної ради, практичний психолог, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, керівник професійної спільноти психолого-педагогічного семінару;

Бажура Любов заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель математики, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії;

Штуль Ірина – вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, керівник професійної спільноти вчителів початкових класів;

Топольницька Людмила вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший вчитель», керівник професійної спільноти суспільно-гуманітарного циклу;

Кримінська Валентина вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, керівник професійної спільноти математичного циклу;

Чухрій Ірина – вчитель англійської мови, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, керівник професійної спільноти вчителів англійської мови;

Мамчур Інна – вчитель англійської мови, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, керівник професійної спільноти класних керівників;

Білецька Юзефа – вчитель фізичної культури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», керівник професійної спільноти вчителів фізичної культури;

Дмитрюк Лариса вчитель географії, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, керівник професійної спільноти природничого циклу;

Білецький Сергій вчитель музичного мистецтва, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, керівник професійної спільноти художньо-естетичного циклу;

Гриценюк Вікторія – асистент вчителя, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, керівник професійної спільноти інклюзивного навчання;

Затула Юрій вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, керівник професійної спільноти педагогічних читань.

Стратегія розвитку засідань професійної спільноти

природничого циклу

2022-2023 н.р.

1.Використання сучасних технологій В НУШ.

2.Сучасний урок біології на який чекають діти. Дистанційне навчання учня та педагога як необхідна умова для розвитку і самореалізації особистості.

3.Креативна освіта на уроках хімії, як умова розвитку інноваційної особистості.

4.Динамічні паузи як засіб забезпечення рухової активності на уроках в сучасній школі.

2023-2024 н.р.

1.Професійна компетентність педагога як засіб підвищення предметних та ключових компетентностей здобувачів освіти на уроках хімії.

2.Зміна підходів до оцінювання результатів навчання на уроках природничих дисциплін.

3.Сучасний урок біології на який чекають діти.

4.Дитиноцентризм як головний маркер освітнього процесу в НУШ.

2024-2025 н.р.

1.Педагогіка партнерства як фактор ефективної взаємодії учасників освітнього процесу, ключовий принцип НУШ на уроках географії.

2.Медіа-грамотність на уроках біології.

3.Домашні завдання в сучасній українській школі на уроках хімії.

4.Шляхи підвищення ефективності навчання, їх різновиди та доцільність в НУШ на уроках природничих дисциплін.

2025-2026 н.р.

1.Педагогічні інновації на уроках хімії.

2.Розвиток здібностей на уроках біології.

3.Майстерність вчителя на уроках в НУШ.

4.Обережність запорука життя і здоров’я.

2026-2027 н.р.

1.Практична діяльність на уроках біології запорука успішного навчання та використання практичних навиків у повсякденному житті.

2.Інтелектуальний розвиток на уроках хімії необхідність дитині для повноцінного життя в суспільстві.

3.Краєзнавсто у шкільному курсі географії.

4.Різні можливості для отримання якісної освіти для усіх громадян України.

Стратегія розвитку засідань професійної спільноти

художньо-естетичного циклу

2022-2023 н.р.

1.Формування творчо мислячої особистості на уроках трудового навчання.

2.Особистісний розвиток здобувачів освіти на уроках образотворчого мистецтва.

3.Компетентнісний підхід у формуванні всебічно розвиненої особистості.

4.Урок мистецтваоснова педагогічної системи формування креативного ставлення до культурно-мистецьких цінностей людства.

2023-2024 н.р.

1.Упровадження інноваційних технологій на уроках художньо-естетичного циклу.

2.Роль образотворчого мистецтва у вирішенні художнього та особистісного розвитку.

3.Шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання, на уроках.

4.Інтегрований підхід у формуванні творчих на уроках мистецтва.

2024-2025 н.р.

1.Інформаційно-комп’ютерні технології на уроках трудового навчання.

2.Формування особистості здобувача освіти на відносинах довіри, прозорості, дотримання етичних норм в процесі образотворчого навчання.

3.Формувальне оцінювання на уроках мистецтва.

4.Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей.

2025-2026 н.р.

1.Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища на уроках образотворчого мистецтва.

2.Сучасний урок трудового навчанняспільна творчість учителя і учнів.

3.Формування слухацької музичної культури учнів на уроках.

4.Формування художнього мислення учнів у процесі аналізу творів мистецтва.

2026-2027 н.р.

1.Формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних компетенцій, шляхом вивчення шедеврів мистецтва різних епох і народів.

2.Реалізація художньо-естетичних смаків на уроках трудового навчання.

3.Формування у дітей естетичних ідеалів в процесі художнього осмислення світу.

4.Музичне мистецтво – як засіб у вирішенні художнього та особистісного розвитку.

Стратегія розвитку засідань професійної спільноти

суспільно-гуманітарного циклу

2022-2023н.р.

1.Інструктивно – методична нарада: «Організований початок 2022 – 2023 н.р. з СГП».

2. Методика роботи на онлайн платформах для дистанційного навчання. Ефективне використання освітніх інтернет – ресурсів (обмін досвідом).

3. Використання компетентнісного підходу, як основи освітнього процесу.

4.Організація продуктивності сучасної взаємодії – шлях до вияву та розвитку індивідуальної самобутності й унікальності здобувача освіти.

2023 – 2024 н.р.

1.Інструктивно – методична нарада: «Організація освітнього процесу в закладі освіти – запорука високої результативності роботи».

2.Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно – пошукову та дослідницьку роботу.

3.Сучасний педагог: модератор, фасилітатор, навігатор чи просто вчитель?

4.Впровадження методів критичного мислення на уроках.

2024 – 2025 н.р.

1.Інструктивнометодична нарада: «Організація освітнього процесу з СГП у 20242025н.р.».

2.Формувальне оцінювання учнів на уроках СГП та його роль у позитивній самооцінці та особистісному зростанні.

3.Організація принципу дитиноцентризму на уроках предметів СГЦ.

4.Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення професійного рівня вчителя.

– 2026 н.р.

1.Інструктивно – методична нарада: «Реалізація освітнього процесу у 2025 – 2026 н.р».

2.Синтез інформаційно – комп’ютерних технологій та інноваційних досягнень.

3.Формування творчих здібностей на уроках СГП.

4.Нетрадиційні форми роботи на уроках предметів СГЦ.

– 2027 н.р.

1.Інструктивнометодична нарада: «Організація освітнього процесу у 20262027н.р.».

2.Формування морально – духовної і творчої особистості на уроках СГП.

3.Використання проєктних технологій при вивченні суспільногуманітарних предметів.

4.Гра як метод пізнавальної активності учнів на уроках СГП.

Стратегія розвитку засідань професійної спільноти

психолого – педагогічних семінарів, практикумів, тренінгів

2022 – 2023н.р.

1.Формування психологічної культури навичок емоційної саморегуляції, самодопомоги учасників освітнього процесу в кризових ситуаціях.

2.Психологічний супровід здобувачів освіти в умовах дистанційного та очного навчання.

3.Психологічний супровід інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

4.Дотримання вимог Державного стандарту.

2023 2024н.р.

1.Розвиток психологічних компетентностей в усіх учасників освітнього процесу з метою збереження психічного здоров я в умовах НУШ.

2.Захист дітей від негативного і деструктивних впливів та небезпечного контенту мережі Інтернет.

3.Комфортність навчання в сучасному закладі освіти.

4.Розвиток креативності учнів під час освітнього процесу.

2024- 2025н.р.

1.Психологія недоліків особистісного розвитку учнів.

2.Психолого-педагогічна корекція відхилень у поведінці дітей з вадами інтелекту.

3.Конфліктологічна компетентність педагога як пріоритетна складова його психосоціального та професійного розвитку.

4.Соціальна компетентність педагога.

2025– 2026н.р.

1.Профілактика професійного вигоряння у вчителів та збереження психічного здоров’я.

2.Коло взаємодії: вчительучень-батьки.

3.Конфліктице норма життя. Світ взаємин: як навчитися запобігати та вирішувати конфлікти.

4.Психологічна компетентність та професійна діяльність педагога.

2026 – 2027н.р.

1.Адаптаційний період здобувачів освіти.

2.Компетентнісний підхід в розвитку особистості здобувачів освіти.

3.Особливості превентивної та профілактичної роботи в закладі освіти з подолання жорсткого поводження та насильства над дітьми в сім’ї.

4.Використання новітніх технологій як засіб розвитку компетентної особистості.

Стратегія розвитку засідань професійної спільноти

педагогічних читань

2022-2023н.р.

1. Сила слова у навчанні та вихованні молодого покоління

2. Болонська система навчання. Плюси і мінуси…

3. Педагогіка минулого на службі в сьогоденні.

4. Особливості сучасної фінської школи.

2023-2024н.р.

1. Сучасні педагогічні ,,ноу хау”.

2. Надбання української педагогіки.

3. Моделі розвитку сучасної педагогіки.

4. Особливості українського менталітету – допомога у вихованні.

2024-2025н.р.

1. Читання живої книги – джерело розуму та емоцій.

2. Азійська модель виховання майбутніх поколінь – чи прийнятне це на нашому ґрунті?

3. Національні традиції у становленні молодої людини.

4. Роль педагогічних ідей у розвитку сучасної держави.

2025-2026н.р.

1. Психолого- педагогічні проблеми сучасної української школи.

2. Роль прикладних знань у формуванні сучасної людини.

3. Педагогічні проблеми формування професійних компетентностей.

4. Світова класика і формування національної ідентичності.

2026-2027н.р.

1. Проблеми створення сучасного освітнього середовища в Україні.

2. Підготовка сучасного здобувача освіти до опанування новітніми професіями.

3. Робота над собою і самоосвіта – рушійні сили в розвитку сучасної молодої людини.

3. Широта поглядів і далекоглядність педагогів минулого.

Стратегія розвитку засідань професійної спільноти

вчителів фізичної культури

2022-2023н.р.

1.Організація викладання фізичної культури, основ здоров’я, захисту України.

2.Створення педагогічних умов, щодо впровадження діяльнісного підходу у навчанні.

3.Підвищення професійної компетентності вчителів.

4. Концепція НУШ.

2023-2024н.р

1.Аналіз роботи професійної спільноти та організація роботи на 2023-2024н.р.

2.Розвиток фізичних якостей та здорового способу життя.

3. Використання міжпредметних зав’язків інтерактивної методики навчання.

4. Використання інноваційно-комунікативних технологій на уроках.

2024-2025н.р.

1.Аналіз роботи професійної спільноти за 2023-2024 н.р., та організаційні питання на 2024-2025н.р. з формування навичок здорового способу життя, збереженням середовища.

2.Відродження українських ігор, традицій рідного краю, на уроках та в позакласній роботі.

3.Диференційних підхід до учнів з врахуванням їх здоров’я та рівня фізичного розвитку

4.Форми і методи проведення уроків фізичної культури, основ здоров’я.

2025-2026н.р.

1.Аналіз роботи професійної спільноти за минулий рік та план роботи на 2025-2026н.р. та в провадження в практику передових технологій навчання.

2.Гармонійни розвиток природних здібностей та психологічних якостей на уроках.

3.Раціональне управління пізнавальною і практичною діяльністю під час уроків.

4.Іноваційні технології у виховному процесі.

2026-2027н.р.

1.Аналіз роботи професійної спільноти за минулий рік та план роботи на 2026-2027н.р.

2.Формування знань, умінь, навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

3.Підвищення педагогічної майстерності шляхи впровадження проектних технологій.

4.Організація індивідуального підходу для занять фізичною культурою.Формування в учнів стійкості до асоціальних впливів, щодо виникнення шкідливих звичок та неадекватної поведінки.

Стратегія розвитку засідань педагогічної ради закладу

на 2022-2023 – 2026-2027н.р.

2022-2023н.р.

1.«Впровадження дистанційного навчання в освітній процес».

2.«Шляхи виявлення та попередження булінгу в освітньому закладі»

3.«Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів і батьків в умовах реформування освіти».

4.«Перехід з початкової школи в основну: проблеми наступності».

2023-2024н.р.

1.«Принцип дитиноцентризму у роботі сучасного закладу освіти».

2.«Компетентнісний підхід – основа освітнього процесу в Новій українській школі».

3.«Партнерська взаємодія закладу освіти і сім’ї, підтримка дитини в освітньому середовищі».

4.«Педагогічна діяльність працівників закладу щодо організації комунікації з батьками здобувачів освіти».

2024-2025н.р.

1.«Комфортне, безпечне, інклюзивне, розвивальне та мотивуюче середовище – результат спільної діяльності учасників освітнього процесу».

2.«Діяльність педагогів закладу освіти щодо створення сприятливих умов для формування творчо мислячої особистості».

3.«Психологічна підтримка дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови».

4.«Обдарована дитина в освітньому середовищі».

2025-2026н.р.

1.«Підтримка осіб з ООП в інклюзивному навчанні: адаптації та модифікації». 2.«Значення творчого потенціалу класного керівника для формування ключових компетентностей учнів».

3.«Дисципліна учнів – шлях до ефективності та результативності їх навчальної діяльності».

4.«Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів».

2026-2027н.р.

1.«Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників».

2.«Формування особистості здобувача освіти як важлива складова системи якості освіти».

3.«Формувальне оцінювання учнів та його роль у позитивній самооцінці здобувачів освіти».

4.«Роль учнівського самоврядування як реальної виховної сили в умовах демократизації закладу».

Стратегія розвитку засідань

професійної спільноти асистентів вчителів інклюзивного навчання

2022-2023н.р.

1.Створення умов для навчання кожній особі відповідно до ООП.

2.Виявлення та якісна оцінка ООП у здобувачів освіти.

3.Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища.

4.Адаптація і навчання дітей перших класів з ООП в початковій школі.

2023-2024н.р.

1.Запровадження інноваційних форм і технологій навчання дітей із особливими потребами у міру підготовки кваліфікованих кадрів і зміни ставлення суспільства до осіб з ООП.

2.Забезпечення в закладі освіти умов для навчання особам з ООП.

3.Підвищення доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства.

4.Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.

н.р.

1.Розширення практики інклюзивного навчання в закладі освіти дітей, що потребують корекції фізичного та інтелектуального розвитку.

2.Компетентнісний підхід у формуванні всебічно розвиненої особистості.

3.Інформаційно-комп’ютерні технології в інклюзивному навчанні.

4.Формування культури поведінки осіб з ООП.

н.р.

1.Формування особистості здобувача освіти на відносинах довіри, прозорості, дотримання етичних норм в процесі інклюзивного навчання.

2.Обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка змісту, форм та технологій підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі.

3.Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі.

4.Аналіз результатів реалізації Національної стратегії.

н.р.

1.Теоретико-методологічні засади діяльності асистента вчителя в умовах інклюзивного навчання.

2.Система удосконалення педагогічної діяльності асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі.

3.Систематичне забезпечення архітектурної доступності.

4.Підвищення рівня підготовленості педагогічних працівників для задоволення потреб кожного здобувача освіти.

Стратегія розвитку засідань професійної спільноти

вчителів початкових класів

2022-2023н.р.

1.Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

2.Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

3.Формування здоровʼязбережувальної компетентності учнів .

4.Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів.

5.Забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.

2023-2024н.р.

1.Особливості методики уроків у початкових класах із застосуванням компетентнісного підходу.

2.Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного. Підтримка осіб з ООП в інклюзивному навчанні: адаптація та модифікація.

3.Методи формування ключових компетентностей на уроках в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму.

4.Система уроків як засіб активізації розумової діяльності учнів на уроках у початкових класах.

2024-2025н.р.

1.Час освітніх змін: «У пошуках балансу традицій та інновацій».

2.Взаємообумовленість творчих можливостей педагога, посилення ефективності сучасного уроку і результативності процесу розпізнання та збагачення творчого потенціалу здобувачів освіти.

3.Інтерактивні прийоми роботи на уроках у початкових класах.

4.Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

2025-2026н.р.

1.Напрямки виховання у вимірах сьогодення. Формування національної свідомості учнів ліцею.

2.Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку особистісного самоставлення.

3.Розвиток в учнів самостійного критичного та креативного мислення, навичок інтерактивного здобування знань.

4.Впровадження інноваційних ідей навчання та виховання з метою формування особистості учня, розвитку його духовного потенціалу, громадянської позиції.

Стратегія розвитку засідань професійної спільноти класних керівників

2022 – 2023н.р.

1.Родинно-сімейне виховання як гарант становлення гармонійно розвиненої особистості

(обмін досвідом класних керівників з питання про співпрацю з батьками).

2.Національно-патріотичне виховання учнів у системі роботи класного керівника.

3.Вивчення агресивної поведінки здобувачів освіти з метою профілактики правопорушень. Педагогічна взаємодія вчителя і здобувача освіти.

4.Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.

2023 – 2024н.р.

1.Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля здобувачів освіти.

2.Розробка і впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій освітнього процесу.

3.Виховання національно-свідомого громадянина України.

4.Формування світогляду та духовного світу підлітка. Розвиток гармонійно розвиненої особистості підлітка.

2024 – 2025н.р.

1.Виховання в здобувачів освіти поваги до держави, її законів, до праці і людей праці. Виховання в здобувачів освіти почуття відповідальності, патріотизму та любові до Батьківщини.

2.Робота над згуртованістю, вироблення навичок культури поведінки, виховання поваги до старших.

3.Розвиток індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов їх реалізації.

4.Виховання свідомого відношення до навчання та прищеплення стійких навичок культури поведінки.

2025 – 2026 н.р.

1.Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоровя.

2.Нетрадиційні форми освітнього процесу і виховання, як засіб організації творчої діяльності учнів.

3.Виховання почуття відповідальності за націю, державу, за народ, національні святині.

4.Вплив учнівського самоврядування на колектив і особистість.

2026 – 2027 н.р.

1.Розвиток учнівського самоврядування в колективі класу.

2.Формування творчої, працелюбної особистості виховання цивілізованого господаря.

3.Формування у здобувачів освіти особистісних рис громадянина України.

4.Родинно-сімейне виховання – важливий напрямок роботи класного керівника.

Стратегія розвитку засідань професійної спільноти вчителів англійської мови

2022-2023н.р.

Партнерство як основа формування інноваційного освітнього простору на уроках іноземної мови Нової української школи.

Особливості викладання іноземної мови Нової української школи.

Забезпечення наступності навчання іноземної мови в початковій та основній школі – як важливий фактор якісної освіти в НУШ.

Сучасні підходи до навчання іноземних мов.

2023-2024н.р.

1. Принцип дитиноцентризму основна складова Нової української школи.

2. Вивчення іноземної мови школярами з особливими освітніми потребами в НУШ.

3. Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови як засіб активізації навчальної діяльності в НУШ.

4. Перевернутий урок, змішане навчання та веб-квести – як ознака інноваційної НУШ.

2024-2025н.р.

1. Компетентнісний підхід: ідеї для реалізації на уроках англійської мови.

2. Ігрові технології як головний фактор успішності в навчанні іноземної мови.

3. To teach or not to teach: Що потрібно сучасним підліткам на уроках англійської? Основні поради щодо навчання підлітків.

4. Розвиток комунікативних мовних навичок.«Story telling» «Скрайбінг» на заняттях англійської мови в НУШ.

2025-2026н.р.

Сучасне викладання іноземних мов. Планування уроку.

Формування пізнавального інтересу учнів на уроках іноземної мови шляхом використання ілюстрованого матеріалу в НУШ.

Групова і парна робота на уроках англійської мови в НУШ.

Лексичні та граматичні чанти (Chants), пісні на уроках іноземної мови в НУШ.

2026-2027н.р.

Психологічний клімат на уроці англійської мови. Особливості взаємодії вчителя та учнів.

Використання інтерактивних методів навчання для розвитку креативної особистості на уроках іноземної мови в НУШ.

Розвиток медіа грамотності та критичного мислення на уроках іноземної мови в НУШ.

Вчителі англійської мови про досвід викладання в НУШ.

Стратегія розвитку професійної спільноти

математичного циклу

2022-2023н.р.

1.Оновлення змісту і форми роботи вчителів математики та інформатики в контексті НУШ.

2.Як працювати з дітьми з ООП та підтримувати їх під час війни.

3.Сучасні технології навчання на уроках фізики в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму.

4.Розвиток дослідницьких компетентностей при вивченні астрономії шляхом використання мобільних додатків.

2023-2024 н.р.

1.Особливості методики уроків математики із застосуванням компетентнісного підходу.

2.Тренінг. Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного.

3.Методи формування ключових компетентостей на уроках інформатики в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму.

4.Система тестів як засіб активізації розумової діяльності учнів на уроках фізики.

2024-2025 н.р.

1.Особливості методики уроків фізики із застосуванням компетентнісного підходу в освітньому процесі НУШ.

2.Формування життєвої компетентності на уроках математики та в позаурочний час.

3.Формування ключових компетентностей на уроках астрономії.

4.Використання комп’ютерних технологій у навчанні дітей з порушенням інтелектуального розвитку.

2025-2026 н.р.

1.Наскрізні лінії у викладанні фізики.

2.Формування мотивації учнів до навчання: загальні стратегії формування мотивів, методи формування навчальної мотивації.

3.Використання ресурсів Інтернет (інформаційних порталів для вчителів) для вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду.(Круглий стіл)

4 Підвищення ефективності початкових етапів уроку. Методичні прийоми.

2026-2027 н.р.

1.Впровадження STEM-технологій (з використанням міжпредметних зв’язків), як засобу формування наукового світогляду здобувачів освіти.

2.Альтернативна комунікація – теорія і практика. Альтернативні комунікації для особливих дітей.

3.Реалізація наскрізних ліній на уроках математики через цикл задач.

4.Сучасні технології навчання на уроках фізики в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентри