Структура Вапнярського ліцею №1

Структура Вапнярського ліцею №1

 

I ступінь – 1-4 класи;

II ступінь – 5-9 класи;

ІII ступінь – 10-11 класи.

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Управління Вапнярським ліцеєм №1 здійснюється Вапнярською селищною радою   та уповноваженим нею органом – відділом освіти, культури, молоді та спорту  Вапнярської селищної ради .

Безпосереднє керівництво здійснюється  директором Вапнярським ліцеєм №1

Постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор.

Вищим органом громадського самоврядування Вапнярського ліцею №1  є Рада школи.

За рішенням Ради школи  створена і діє піклувальна рада.

Метою діяльності піклувальної ради є створення умов для задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків, тощо) без згоди директора школи.

Кадровий склад школи

Педагогічний колектив складається з 43 працівників.

Освіта: 43 – вища.

Кваліфікаційний рівень: «спеціаліст вищої категорії»– 14;  «спеціаліст І категорії» –  14; «спеціаліст II категорії» –  10; «спеціаліст» – 5.

Педагогічні звання: «старший вчитель» – 5.

       У   2023/ 2024 навчальному році навчається 426 учнів  у  22  класі:   І ступінь – 8 класів/ 172 учня ,  ІІ ступінь – 11 класів/ 237 учнень,   ІІІ ступінь – 2 класи/ 51 учень.

Середня наповнюваність класів становить 21,9 учнів,  в т. ч. І ступінь – 21,5 учні, ІІ ступінь – 21,5  учнів, ІІІ ступінь –25,5 учнів.