Педагогічні ради

Тематика засідань педагогічних рад на 2023/2024 н.р.:

ЖОВТЕНЬ
1. Принцип дитиноцентризму у роботі сучасного закладу освіти (директор).
ГРУДЕНЬ
2. Педагогічна діяльність працівників закладу щодо організації комунікації з батьками здобувачів освіти (ЗДВР).
ЛЮТИЙ 
3. Партнерська взаємодія закладу освіти і сім’ї, підтримка дитини в освітньому середовищі (психолог).
КВІТЕНЬ
4. Компетентнісний підхід – основа освітнього процесу в НУШ (ЗДНВР).